چشمی دزدگیر با سیم Optex

شناسه محصول: N/A

قابلیت تشخیص حیوانات تا 15 کیلوگرم

طول دید : 10m

ولتاژ ورودی : 9.5 الی 14 VDC

توضیحات

چشمی وزنی همانند چشمی های معمولی عمل می کند , با این تفاوت که سنسوری در آن تعبیه شده است که تا وزن خاصی از موجوداتی که از جلوی آن عبور می کنند را در نظر نمی گیرد.به عنوان مثال اگر حیوان خانگی مثل سگ یا گربه با وزن تا 15 کیلوگرم از جلوی آن رد بشوند چشمی pet آنرا در نظر نمی گیرد ولی اگر در همان لحظه انسانی از جلوی آن عبور کند فورا چشمی پالسی را به پنل مرکزی دزدگیر فرستاده و دزدگیر را فعال می نماید.