رک دوربین

110,000تومان

رک دیواری ۰۵

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/A

قابلیت نصب دستگاه ضبط تصاویر دوربین مداربسته (DVR)

دارای یک عدد سینی ثابت و قابلیت نصب فن

دارای ۲ ورودی جهت کابل

نمایش محصول
295,000تومان

رک دیواری ۶ یونیت عمق ۴۵

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/Aنمایش محصول
190,000تومان

رک دیواری الگونت 5 یونیت عمق 45 LRE-05-45F

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/Aنمایش محصول
495,000تومان

رک شبکه 12U60

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/Aنمایش محصول
1,000,000تومان

رک شبکه 12U60

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/A

قابلیت نصب دستگاه ضبط تصاویر دوربین مداربسته دی وی آر (DVR)
دارای یک عدد سینی ثابت
قابلیت نصب فن سایز ۸ و ۱۲
دارای ۲ ورودی جهت کابل
دارای درب شیشه ای
نداشتن آداپتور یونیت رک(قابلیت نصب سوئیچ رک مونت را ندارد)
دارای رنگ پودری الکترواستاتیک

نمایش محصول
188,000تومان

رک شبکه 2U

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/A

مناسب برای یک دی وی آر تک هارد و منبع تغذیه صنعتی برای دوربین ها

نمایش محصول
79,000تومان

رک شبکه 2u

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/A

عدم بازشدن درب های کناری
امکان ورود کابل از بالا و پایین رک
درب توری

نمایش محصول
107,000تومان

رک شبکه 4u

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/Aنمایش محصول
178,000تومان

رک شبکه 4U40CM

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/A

عدم باز شدن درب های کناری
پوشش رنگ کوره ای پودری الکترو استاتیک
امکان ورود کابل از پایین و بالای رک

نمایش محصول
191,000تومان

رک شبکه 4U50CM

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/Aنمایش محصول
270,000تومان

رک شبکه 6u

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/Aنمایش محصول
415,000تومان

رک شبکه 9U60CM

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/Aنمایش محصول
1,000,000تومان

رک شبکه EYETECH-5U

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/A

قابلیت نصب دستگاه ضبط تصاویر دوربین مداربسته دی وی آر (DVR)
دارای یک عدد سینی ثابت
قابلیت نصب فن سایز ۸ و ۱۲
دارای ۲ ورودی جهت کابل
دارای درب شیشه ای
نداشتن آداپتور یونیت رک(قابلیت نصب سوئیچ رک مونت را ندارد)
دارای رنگ پودری الکترواستاتیک

نمایش محصول
100,000تومان

رک شبکه EYETECH-5U

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/A

قابلیت نصب دستگاه ضبط تصاویر دوربین مداربسته دی وی آر (DVR)
دارای یک عدد سینی ثابت
قابلیت نصب فن سایز ۸ و ۱۲
دارای ۲ ورودی جهت کابل
دارای درب شیشه ای
نداشتن آداپتور یونیت رک(قابلیت نصب سوئیچ رک مونت را ندارد)
دارای رنگ پودری الکترواستاتیک

نمایش محصول
265,000تومان

رک شبکه آلترو AS745B23

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/A

همراه با سینی
درب فلزی همراه با قفل سوئیچی
دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا
ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین
قابلیت نصب 1 عدد فن

نمایش محصول

رک شبکه آلترو AS436B2

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/A

همراه با سینی
درب شیشه ای همراه با قفل سوئیچی
دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا
ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین
قابلیت نصب 1 عدد فن

نمایش محصول
129,000تومان

رک شبکه آلترو AS436B23

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/A

همراه با سینی
درب فلزی ای همراه با قفل سوئیچی
دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا
ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین
قابلیت نصب 1 عدد فن

نمایش محصول
130,000تومان

رک شبکه آلترو AS436B23

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/A

همراه با سینی

درب فلزی ای همراه با قفل سوئیچی

دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا

ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین

قابلیت نصب 1 عدد فن

نمایش محصول
210,000تومان

رک شبکه آلترو AS640B23

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/A

همراه با سینی
درب فلزی ای همراه با قفل سوئیچی
دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا
ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین
قابلیت نصب 1 عدد فن

نمایش محصول
240,000تومان

رک شبکه آلترو AS640B23

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/A

همراه با سینی
پاور ماژول
درب فلزی ای همراه با قفل سوئیچی
دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا
ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین
قابلیت نصب 1 عدد فن

نمایش محصول

رک دیواری ۰۵

0 از 5
(0)
متفرقه

قابلیت نصب دستگاه ضبط تصاویر دوربین مداربسته (DVR)

دارای یک عدد سینی ثابت و قابلیت نصب فن

دارای ۲ ورودی جهت کابل

شناسه محصول: N/A
110,000تومان نمایش محصول

رک شبکه 12U60

0 از 5
(0)
متفرقه
شناسه محصول: N/A
495,000تومان نمایش محصول

رک شبکه 12U60

0 از 5
(0)
متفرقه

قابلیت نصب دستگاه ضبط تصاویر دوربین مداربسته دی وی آر (DVR)
دارای یک عدد سینی ثابت
قابلیت نصب فن سایز ۸ و ۱۲
دارای ۲ ورودی جهت کابل
دارای درب شیشه ای
نداشتن آداپتور یونیت رک(قابلیت نصب سوئیچ رک مونت را ندارد)
دارای رنگ پودری الکترواستاتیک

شناسه محصول: N/A
1,000,000تومان نمایش محصول

رک شبکه 2U

0 از 5
(0)
متفرقه

مناسب برای یک دی وی آر تک هارد و منبع تغذیه صنعتی برای دوربین ها

شناسه محصول: N/A
188,000تومان نمایش محصول

رک شبکه 2u

0 از 5
(0)
متفرقه

عدم بازشدن درب های کناری
امکان ورود کابل از بالا و پایین رک
درب توری

شناسه محصول: N/A
79,000تومان نمایش محصول

رک شبکه 4u

0 از 5
(0)
متفرقه
شناسه محصول: N/A
107,000تومان نمایش محصول

رک شبکه 4U40CM

0 از 5
(0)
متفرقه

عدم باز شدن درب های کناری
پوشش رنگ کوره ای پودری الکترو استاتیک
امکان ورود کابل از پایین و بالای رک

شناسه محصول: N/A
178,000تومان نمایش محصول

رک شبکه 4U50CM

0 از 5
(0)
متفرقه
شناسه محصول: N/A
191,000تومان نمایش محصول

رک شبکه 6u

0 از 5
(0)
متفرقه
شناسه محصول: N/A
270,000تومان نمایش محصول

رک شبکه 9U60CM

0 از 5
(0)
متفرقه
شناسه محصول: N/A
415,000تومان نمایش محصول

رک شبکه EYETECH-5U

0 از 5
(0)
متفرقه

قابلیت نصب دستگاه ضبط تصاویر دوربین مداربسته دی وی آر (DVR)
دارای یک عدد سینی ثابت
قابلیت نصب فن سایز ۸ و ۱۲
دارای ۲ ورودی جهت کابل
دارای درب شیشه ای
نداشتن آداپتور یونیت رک(قابلیت نصب سوئیچ رک مونت را ندارد)
دارای رنگ پودری الکترواستاتیک

شناسه محصول: N/A
1,000,000تومان نمایش محصول

رک شبکه EYETECH-5U

0 از 5
(0)
متفرقه

قابلیت نصب دستگاه ضبط تصاویر دوربین مداربسته دی وی آر (DVR)
دارای یک عدد سینی ثابت
قابلیت نصب فن سایز ۸ و ۱۲
دارای ۲ ورودی جهت کابل
دارای درب شیشه ای
نداشتن آداپتور یونیت رک(قابلیت نصب سوئیچ رک مونت را ندارد)
دارای رنگ پودری الکترواستاتیک

شناسه محصول: N/A
100,000تومان نمایش محصول

رک شبکه آلترو AS745B23

0 از 5
(0)

همراه با سینی
درب فلزی همراه با قفل سوئیچی
دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا
ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین
قابلیت نصب 1 عدد فن

شناسه محصول: N/A
265,000تومان نمایش محصول

رک شبکه آلترو AS436B2

0 از 5
(0)

همراه با سینی
درب شیشه ای همراه با قفل سوئیچی
دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا
ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین
قابلیت نصب 1 عدد فن

شناسه محصول: N/A

رک شبکه آلترو AS436B23

0 از 5
(0)

همراه با سینی
درب فلزی ای همراه با قفل سوئیچی
دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا
ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین
قابلیت نصب 1 عدد فن

شناسه محصول: N/A
129,000تومان نمایش محصول

رک شبکه آلترو AS436B23

0 از 5
(0)
متفرقه

همراه با سینی

درب فلزی ای همراه با قفل سوئیچی

دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا

ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین

قابلیت نصب 1 عدد فن

شناسه محصول: N/A
130,000تومان نمایش محصول

رک شبکه آلترو AS640B23

0 از 5
(0)

همراه با سینی
درب فلزی ای همراه با قفل سوئیچی
دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا
ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین
قابلیت نصب 1 عدد فن

شناسه محصول: N/A
210,000تومان نمایش محصول

رک شبکه آلترو AS640B23

0 از 5
(0)

همراه با سینی
پاور ماژول
درب فلزی ای همراه با قفل سوئیچی
دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا
ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین
قابلیت نصب 1 عدد فن

شناسه محصول: N/A
240,000تومان نمایش محصول

رک دیواری ۰۵

0 از 5
(0)
متفرقه

قابلیت نصب دستگاه ضبط تصاویر دوربین مداربسته (DVR)

دارای یک عدد سینی ثابت و قابلیت نصب فن

دارای ۲ ورودی جهت کابل

110,000تومان نمایش محصول

رک شبکه 12U60

0 از 5
(0)
متفرقه

قابلیت نصب دستگاه ضبط تصاویر دوربین مداربسته دی وی آر (DVR)
دارای یک عدد سینی ثابت
قابلیت نصب فن سایز ۸ و ۱۲
دارای ۲ ورودی جهت کابل
دارای درب شیشه ای
نداشتن آداپتور یونیت رک(قابلیت نصب سوئیچ رک مونت را ندارد)
دارای رنگ پودری الکترواستاتیک

1,000,000تومان نمایش محصول

رک شبکه 2U

0 از 5
(0)
متفرقه

مناسب برای یک دی وی آر تک هارد و منبع تغذیه صنعتی برای دوربین ها

188,000تومان نمایش محصول

رک شبکه 2u

0 از 5
(0)
متفرقه

عدم بازشدن درب های کناری
امکان ورود کابل از بالا و پایین رک
درب توری

79,000تومان نمایش محصول

رک شبکه 4U40CM

0 از 5
(0)
متفرقه

عدم باز شدن درب های کناری
پوشش رنگ کوره ای پودری الکترو استاتیک
امکان ورود کابل از پایین و بالای رک

178,000تومان نمایش محصول

رک شبکه EYETECH-5U

0 از 5
(0)
متفرقه

قابلیت نصب دستگاه ضبط تصاویر دوربین مداربسته دی وی آر (DVR)
دارای یک عدد سینی ثابت
قابلیت نصب فن سایز ۸ و ۱۲
دارای ۲ ورودی جهت کابل
دارای درب شیشه ای
نداشتن آداپتور یونیت رک(قابلیت نصب سوئیچ رک مونت را ندارد)
دارای رنگ پودری الکترواستاتیک

1,000,000تومان نمایش محصول

رک شبکه EYETECH-5U

0 از 5
(0)
متفرقه

قابلیت نصب دستگاه ضبط تصاویر دوربین مداربسته دی وی آر (DVR)
دارای یک عدد سینی ثابت
قابلیت نصب فن سایز ۸ و ۱۲
دارای ۲ ورودی جهت کابل
دارای درب شیشه ای
نداشتن آداپتور یونیت رک(قابلیت نصب سوئیچ رک مونت را ندارد)
دارای رنگ پودری الکترواستاتیک

100,000تومان نمایش محصول

رک شبکه آلترو AS745B23

0 از 5
(0)

همراه با سینی
درب فلزی همراه با قفل سوئیچی
دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا
ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین
قابلیت نصب 1 عدد فن

265,000تومان نمایش محصول

رک شبکه آلترو AS436B2

0 از 5
(0)

همراه با سینی
درب شیشه ای همراه با قفل سوئیچی
دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا
ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین
قابلیت نصب 1 عدد فن

رک شبکه آلترو AS436B23

0 از 5
(0)

همراه با سینی
درب فلزی ای همراه با قفل سوئیچی
دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا
ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین
قابلیت نصب 1 عدد فن

129,000تومان نمایش محصول

رک شبکه آلترو AS436B23

0 از 5
(0)
متفرقه

همراه با سینی

درب فلزی ای همراه با قفل سوئیچی

دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا

ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین

قابلیت نصب 1 عدد فن

130,000تومان نمایش محصول

رک شبکه آلترو AS640B23

0 از 5
(0)

همراه با سینی
درب فلزی ای همراه با قفل سوئیچی
دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا
ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین
قابلیت نصب 1 عدد فن

210,000تومان نمایش محصول

رک شبکه آلترو AS640B23

0 از 5
(0)

همراه با سینی
پاور ماژول
درب فلزی ای همراه با قفل سوئیچی
دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا
ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین
قابلیت نصب 1 عدد فن

240,000تومان نمایش محصول

رک دیواری ۰۵

0 از 5
(0)

قابلیت نصب دستگاه ضبط تصاویر دوربین مداربسته (DVR)

دارای یک عدد سینی ثابت و قابلیت نصب فن

دارای ۲ ورودی جهت کابل

110,000تومان نمایش محصول

رک شبکه 12U60

0 از 5
(0)

قابلیت نصب دستگاه ضبط تصاویر دوربین مداربسته دی وی آر (DVR)
دارای یک عدد سینی ثابت
قابلیت نصب فن سایز ۸ و ۱۲
دارای ۲ ورودی جهت کابل
دارای درب شیشه ای
نداشتن آداپتور یونیت رک(قابلیت نصب سوئیچ رک مونت را ندارد)
دارای رنگ پودری الکترواستاتیک

1,000,000تومان نمایش محصول

رک شبکه 2U

0 از 5
(0)

مناسب برای یک دی وی آر تک هارد و منبع تغذیه صنعتی برای دوربین ها

188,000تومان نمایش محصول

رک شبکه 2u

0 از 5
(0)

عدم بازشدن درب های کناری
امکان ورود کابل از بالا و پایین رک
درب توری

79,000تومان نمایش محصول

رک شبکه 4U40CM

0 از 5
(0)

عدم باز شدن درب های کناری
پوشش رنگ کوره ای پودری الکترو استاتیک
امکان ورود کابل از پایین و بالای رک

178,000تومان نمایش محصول

رک شبکه EYETECH-5U

0 از 5
(0)

قابلیت نصب دستگاه ضبط تصاویر دوربین مداربسته دی وی آر (DVR)
دارای یک عدد سینی ثابت
قابلیت نصب فن سایز ۸ و ۱۲
دارای ۲ ورودی جهت کابل
دارای درب شیشه ای
نداشتن آداپتور یونیت رک(قابلیت نصب سوئیچ رک مونت را ندارد)
دارای رنگ پودری الکترواستاتیک

1,000,000تومان نمایش محصول

رک شبکه EYETECH-5U

0 از 5
(0)

قابلیت نصب دستگاه ضبط تصاویر دوربین مداربسته دی وی آر (DVR)
دارای یک عدد سینی ثابت
قابلیت نصب فن سایز ۸ و ۱۲
دارای ۲ ورودی جهت کابل
دارای درب شیشه ای
نداشتن آداپتور یونیت رک(قابلیت نصب سوئیچ رک مونت را ندارد)
دارای رنگ پودری الکترواستاتیک

100,000تومان نمایش محصول

رک شبکه آلترو AS745B23

0 از 5
(0)

همراه با سینی
درب فلزی همراه با قفل سوئیچی
دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا
ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین
قابلیت نصب 1 عدد فن

265,000تومان نمایش محصول

رک شبکه آلترو AS436B2

0 از 5
(0)

همراه با سینی
درب شیشه ای همراه با قفل سوئیچی
دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا
ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین
قابلیت نصب 1 عدد فن

رک شبکه آلترو AS436B23

0 از 5
(0)

همراه با سینی
درب فلزی ای همراه با قفل سوئیچی
دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا
ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین
قابلیت نصب 1 عدد فن

129,000تومان نمایش محصول

رک شبکه آلترو AS436B23

0 از 5
(0)

همراه با سینی

درب فلزی ای همراه با قفل سوئیچی

دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا

ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین

قابلیت نصب 1 عدد فن

130,000تومان نمایش محصول

رک شبکه آلترو AS640B23

0 از 5
(0)

همراه با سینی
درب فلزی ای همراه با قفل سوئیچی
دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا
ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین
قابلیت نصب 1 عدد فن

210,000تومان نمایش محصول

رک شبکه آلترو AS640B23

0 از 5
(0)

همراه با سینی
پاور ماژول
درب فلزی ای همراه با قفل سوئیچی
دارای شبکه تهویه برای روی بدنه های جانبی به منظور گردش هوا
ورودی و خروجی کابل از بالا به پایین
قابلیت نصب 1 عدد فن

240,000تومان نمایش محصول

نمایش 1–20 از 45 نتایج

شرکت دوربین کالا
02533800012
02536707431

کارشناسان فروش
09123516929
09023516929

آدرس دفتر مرکزی
قم، خیابان 30متری کیوانفر، بین کوچه 3و5 ، ساختمان دوربین‌کالا

ساعت کاری شرکت
شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8-22