کابل2.0 HDMI کی نت پلاس3m

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/A

نوع کابل:
HDMI
طول کابل:
300 سانتی متر
سایر توضیحات:
کابل HDMI کی نت پلاس 4K @ 60Hz و 3D support

اطلاعات بیشتر

کابل2.0 HDMI کی نت پلاس3m

0 از 5
(0)

نوع کابل:
HDMI
طول کابل:
300 سانتی متر
سایر توضیحات:
کابل HDMI کی نت پلاس 4K @ 60Hz و 3D support

شناسه محصول: N/A
موجودی:

ناموجود

اطلاعات بیشتر

کابل2.0 HDMI کی نت پلاس3m

0 از 5
(0)

نوع کابل:
HDMI
طول کابل:
300 سانتی متر
سایر توضیحات:
کابل HDMI کی نت پلاس 4K @ 60Hz و 3D support

موجودی:

ناموجود

اطلاعات بیشتر

کابل2.0 HDMI کی نت پلاس3m

0 از 5
(0)

نوع کابل:
HDMI
طول کابل:
300 سانتی متر
سایر توضیحات:
کابل HDMI کی نت پلاس 4K @ 60Hz و 3D support