نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

 • MV-IP2345SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/3" CMOS Sensor - 1.3MegaPixel Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 20 meter IR LED Distance - 2.8, 3.6,…

  مقایسه
 • MV-IP2945SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/3" Sony CMOS Sensor - 2.0MegaPixel Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 20 meter IR LED Distance - 3.6,…

  مقایسه
 • MV-IP7345SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/3" CMOS Sensor - 1.3MegaPixel Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 35 meter IR LED Distance - 4, 6mm…

  مقایسه
 • MV-IP8345SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/3" CMOS Sensor - 1.3MegaPixel Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 50 meter IR LED Distance - 4, 6mm…

  مقایسه
 • MV-IP8945SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/3" Sony CMOS Sensor - 2.0MegaPixel Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 50 meter IR LED Distance - 4,…

  مقایسه
 • MV-IPD3345SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/3" CMOS Sensor - 1.3MegaPixel Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 15 meter IR LED Distance - 3.6, 6mm…

  مقایسه
 • MV-IPD3345SIR-VF

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/3" CMOS Sensor - 1.3MegaPixel Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 15 meter IR LED Distance - 2.8~12mm Varifocal…

  مقایسه
 • MV-IPD3435SIR-VF

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/3" CMOS Sensor - 4.0MegaPixel Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 15 meter IR LED Distance - 2.8~12mm Varifocal…

  مقایسه
 • MV-IPM3345SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/3" CMOS Sensor - 1.3MegaPixel Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 15 meter IR LED Distance - 3.6, 6mm…

  مقایسه
 • MV-IPM3945SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/3" Sony CMOS Sensor - 2.0MegaPixel Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 15 meter IR LED Distance - 3.6,…

  مقایسه
 • MV-NVR5432

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  - 24ch 2.0MP IP Camera - 32ch 1.3MP IP Camera - 32ch IPC Audio - HDMI 1080P, VGA Output -…

  مقایسه
 • MV-NVR5832

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  - 24ch 2.0MP IP Camera - 32ch 1.3MP IP Camera - 32ch IPC Audio - HDMI 1080P, VGA Output -…

  مقایسه