نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

 • CA-NVR9208N

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  8ch Network Camera All Chanels 1080P Preview All Chanels up to 5.0MP Record / 25fps 8ch IPC Audio Earth Saving…

  مقایسه
 • CA-NVR9216N

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  16ch Network Camera All Chanels 1080P Preview All Chanels up to 5.0MP Record / 25fps 16ch IPC Audio Earth Saving…

  مقایسه
 • CA-NVR9224N

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  24ch Network Camera All Chanels 1080P Preview up to 5.0MP Record / 25fps 24ch IPC Audio Earth Saving Case VGA/HDMI…

  مقایسه
 • CA-NVR9416N

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  16ch Network Camera All Chanels 1080P Preview All Chanels up to 5.0MP Record / 25fps 16ch IPC Audio Rack Mount…

  مقایسه
 • CA-NVR9424N

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  24ch Network Camera All Chanels 1080P Preview up to 5.0MP Record / 25fps 24ch IPC Audio Rack Mount 1.5U Case…

  مقایسه
 • CA-NVR9832NR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  32ch Network Camera All Chanels 1080P Preview Up to 5.0MP Record / 25fps 32ch IPC Audio Rack Mount 2.0U Case…

  مقایسه