نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

 • CA-IP313SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  1/3inch SONY Exmore 960P (1.3 MegaPixel)/25fps 15meter IR + ICR 3.6/ 6mm Lens 32~8000 bps Band Bit PoE (Optional) Onvif…

  مقایسه
 • CA-IP322SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  1/3inch SONY Exmore 1080P (2.0 MegaPixel)/25fps 15meter IR + ICR 3.6/ 6mm Lens 32~8000 bps Band Bit PoE (Optional) Onvif…

  مقایسه
 • CA-IP513SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  1/3inch SONY Exmore 960P (1.3 MegaPixel)/25fps 15meter IR + ICR 3.6/ 6mm Lens 32~8000 bps Band Bit PoE (Optional) Onvif…

  مقایسه
 • CA-IP522SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  1/2.8 inch Sony Exmor 1080P (2.0 MegaPixel) 25fps 15meter IR + ICR 3.6/ 6mm Lens 32~8000 bps Bit Rate PoE…

  مقایسه
 • CA-IP533SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  1/3inch SONY Exmore 960P (1.3 MegaPixel)/25fps 15meter IR + ICR 3.6/ 6mm Lens 32~8000 bps Band Bit PoE (Optional) Onvif…

  مقایسه
 • CA-IP542SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  1/2.8 inch Sony Exmor 1080P (2.0 MegaPixel) 25fps 15meter IR + ICR 3.6/ 6mm Lens 32~8000 bps Bit Rate PoE…

  مقایسه
 • CA-IP651SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  1/3 inch SONY Exmor 960P (1.3 MegaPixel) 25fps 20meter IR + ICR 2.8~12mm 32~8000 bps Bit Rate PoE (Optional) Onvif…

  مقایسه
 • CA-IP651SIR-VF

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  1/3 inch SONY Exmor 960P (1.3 MegaPixel) 25fps 20meter IR + ICR 2.8~12mm 32~8000 bps Bit Rate PoE (Optional) Onvif…

  مقایسه
 • CA-IP652SIR-VF

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  1/2.8 inch SONY Exmor 1080P (2.0 MegaPixel) 25fps 20meter IR + ICR 2.8~12mm Lens 32~8000 bps Bit Rate PoE (Optional)…

  مقایسه
 • CA-IP652SIR-Z

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  1/2.8 inch SONY Exmor 1080P (2.0 MegaPixel) 25fps 20meter IR + ICR Motorized 2.8~12mm Lens 32~8000 bps Bit Rate PoE…

  مقایسه
 • CA-IP654SIR-VF

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  مشخصات فنی 1/4 inch SONY Exmor (3.0 MegaPixel) 25fps (4.0 MegaPixel) 18fps 4/ 6mm Lens 20meter IR + ICR 32~10000…

  مقایسه
 • CA-IP752B

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  2.0MP Low illumination Box 1/2.8 inch Sony Exmor 1080P (2.0 MegaPixel) Auto ICR (Color/Mono Crom) C/CS Mount Lens Support 32~8000…

  مقایسه