نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

 • MV-AHDB2255-S3

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/3" Aptina CMOS Sensor - 2.0 MegaPixel Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 20 meter IR LED Distance -…

  مقایسه
 • MV-AHDB2265SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/3" Sony CMOS Sensor - IMX322 (2.0 MegaPixel) Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 20 meter IR LED Distance…

  مقایسه
 • MV-AHDB4265SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت
  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • MV-AHDB5255-S3

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/3" Aptina CMOS Sensor - 2.0 MegaPixel Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 35 meter IR LED Distance -…

  مقایسه
 • MV-AHDB5265SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/3" Sony CMOS Sensor - IMX322 (2.0 MegaPixel) Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 35 meter IR LED Distance…

  مقایسه
 • MV-AHDB7255-S3

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/2.7" Aptina CMOS Sensor - 2.0 MegaPixel Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 35 meter IR LED Distance - 4,…

  مقایسه
 • MV-AHDB7265SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/3" Sony CMOS Sensor - IMX322 (2.0 MegaPixel) Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 35 meter IR LED Distance…

  مقایسه
 • MV-AHDB8255-S3

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/2.7" Aptina CMOS Sensor - 2.0 MegaPixel Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 50 meter IR LED Distance - 4,…

  مقایسه
 • MV-AHDB8265SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/3" Sony CMOS Sensor - IMX322 (2.0 MegaPixel) Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 50 meter IR LED Distance…

  مقایسه
 • MV-AHDB9255-S3

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/2.7" Aptina CMOS Sensor - 2.0 MegaPixel Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 35 meter IR LED Distance - 2.8~12mm…

  مقایسه
 • MV-AHDB9265SIR

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/3" Sony CMOS Sensor - IMX322 (2.0 MegaPixel) Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 35 meter IR LED Distance…

  مقایسه
 • MV-AHDD1255-S3

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  -1/2.7" Aptina  CMOS Sensor - IMX322 (2.0 MegaPixel) Image Quality - 0.0Lux Night Vision - 15 meter IR LED Distance…

  مقایسه