نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

 • DVR MV-AHD4104

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  - 4ch AHD Video Input (Full HD) - 4ch Audio Input - All Channel Full HD Recording (25fps per channel)…

  مقایسه
 • DVR MV-AHD4108

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  - 8ch AHD Video Input (Full HD) - 4ch Audio Input - All Channel Full HD Recording (12.5fps per channel)…

  مقایسه
 • DVR MV-AHD4216

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  - 16ch AHD Video Input (Full HD) - 4ch Audio Input - All Channel Full HD Recording (12.5fps per channel)…

  مقایسه
 • DVR MV-AHD5104

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  - 4ch AHD Video Input (Full HD) - 4ch Audio Input - All Channel Full HD Recording (25fps per channel)…

  مقایسه
 • DVR MV-AHD5108

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  - 8ch AHD Video Input (Full HD) - 4ch Audio Input - All Channel Full HD Recording (12.5fps per channel)…

  مقایسه
 • DVR MV-AHD6104

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  - 4ch AHD Video Input - 4ch Audio Input - All Channel HD Recording - HDMI 1080P, VGA Output -…

  مقایسه
 • DVR MV-AHD6108

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  - 8ch AHD Video Input - 4ch Audio Input - All Channel HD Recording - HDMI 1080P, VGA Output -…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • DVR MV-AHD6208

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  - 8ch AHD Video Input - 2ch Audio Input - All Channel HD Recording - HDMI 1080P, VGA Output -…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • DVR MV-AHD6216

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  - 16ch AHD Video Input - 2ch Audio Input - All Channel HD Recording - HDMI 1080P, VGA Output -…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • DVR MV-AHD7104

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  - 4ch AHD Video Input - 4ch Audio Input - All Channel HD Recording - HDMI 1080P, VGA Output -…

  مقایسه
 • DVR MV-AHD7108

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

   - 8ch AHD Video Input - 2ch Audio Input - All Channel HD Recording - HDMI 1080P, VGA Output -…

  مقایسه
 • DVR MV-AHD7208

  درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

  - 8ch AHD Video Input - 8ch Audio Input - All Channel HD Recording - HDMI 1080P, VGA Output -…

  مقایسه