نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

  • DVR MV-AHD4104

    درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

    - 4ch AHD Video Input (Full HD) - 4ch Audio Input - All Channel Full HD Recording (25fps per channel)…

    مقایسه
  • DVR MV-AHD4108

    درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

    - 8ch AHD Video Input (Full HD) - 4ch Audio Input - All Channel Full HD Recording (12.5fps per channel)…

    مقایسه
  • DVR MV-AHD4216

    درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

    - 16ch AHD Video Input (Full HD) - 4ch Audio Input - All Channel Full HD Recording (12.5fps per channel)…

    مقایسه
  • DVR MV-AHD5104

    درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

    - 4ch AHD Video Input (Full HD) - 4ch Audio Input - All Channel Full HD Recording (25fps per channel)…

    مقایسه
  • DVR MV-AHD5108

    درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

    - 8ch AHD Video Input (Full HD) - 4ch Audio Input - All Channel Full HD Recording (12.5fps per channel)…

    مقایسه
  • DVR MV-AHD6104

    درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

    - 4ch AHD Video Input - 4ch Audio Input - All Channel HD Recording - HDMI 1080P, VGA Output -…

    مقایسه
  • DVR MV-AHD6108

    درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

    - 8ch AHD Video Input - 4ch Audio Input - All Channel HD Recording - HDMI 1080P, VGA Output -…

    در انبار موجود نیست
    مقایسه
  • DVR MV-AHD6208

    درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

    - 8ch AHD Video Input - 2ch Audio Input - All Channel HD Recording - HDMI 1080P, VGA Output -…

    در انبار موجود نیست
    مقایسه
  • DVR MV-AHD6216

    درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

    - 16ch AHD Video Input - 2ch Audio Input - All Channel HD Recording - HDMI 1080P, VGA Output -…

    در انبار موجود نیست
    مقایسه
  • DVR MV-AHD7104

    درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

    - 4ch AHD Video Input - 4ch Audio Input - All Channel HD Recording - HDMI 1080P, VGA Output -…

    مقایسه
  • DVR MV-AHD7108

    درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

     - 8ch AHD Video Input - 2ch Audio Input - All Channel HD Recording - HDMI 1080P, VGA Output -…

    مقایسه
  • DVR MV-AHD7208

    درخواست پنل همکاری جهت مشاهده قیمت

    - 8ch AHD Video Input - 8ch Audio Input - All Channel HD Recording - HDMI 1080P, VGA Output -…

    مقایسه